Det ny LIABDACS

Hvor klassisk LIABDACS kun logger målbar data i separate datafiler, som bagefter kan sammenlignes af kunden, supplerer den nye version med video og lyd. Det betyder, at man nu kan sammenligne de loggede datafiler med videosekvensen, idet datafilen bliver vist som en overlay på den optagne videosekvens.

Mulighederne med denne nye version er mange, men den er udviklet til brug i overvågning af skibsmotorer under test. I dette tilfælde har testingeniøren mulighed for direkte at sammenligne de indhøstede data med den optagne videosekvens. På den måde kan han følge motorens opførelse med de høstede data og dermed få et større indblik i motorens præstation under testen. 

 

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.