Klassisk LIABDACS

LIAB udvikler og driver en service, LIABDACS, vedrørende dataopsamling og styring på fjerne lokationer. "DACS" er en forkortelse af "Data Aquisition and Control System". Fra en central server hos LIAB opsamles der data og kommunikeres med individuelle LIABSG platforme placeret decentral, f.eks. på et kraftvarmeværk. På denne måde kan mange installationer overvåges og styres fra centralt hold. På nedenstående figur ses en skitse af LIAB's datalogger service:

Som det fremgår af figuren ovenfor, kan den decentralt placerede LIABSG computer opkobles til vores server på to måder:

  • via en trådet opkobling: Her benyttes ofte ADSL-linier, idet man tilslutter ADSL-routeren til ethernetstikket på LIABSG-computeren.
  • via mobiltelefonnettet: her benyttes GSM/GPRS-modemet i LIABSG-computeren. Det er naturligvis påkrævet, at brugeren indsætter et aktivt SIM-kort i kortholderen, der er tilgængelig på LIABSG computerens front.

Forud for installationen
Før installationen preloades LIABSG-computeren med det nødvendige datalogger-software. Når LIABSG computeren er installeret, og der er tilsluttet strøm, vil den efter boot forsøge at komme på internettet via ethernetforbindelsen. Opnås der forbindelse denne vej, oprettes en tunnel fra LIABSG computeren til LIAB's server. Det er derfor ikke nødvendigt at bede den IT-ansvarlige om at åbne specielle porte i routerne. Kan der ikke opnås kontakt via ethernet, startes GSM-modemet op, og der forsøges at få forbindelse til internettet denne vej.

Datalogger applikationer
De forskellige datalogger-applikationer på LIABSG-computeren kan konfigureres til at sample analoge og digitale indgange med regelmæssige mellemrum. Data mellemlagres i den interne FLASH på LIABSG-computeren for med mellemrum at blive skubbet videre op til den centrale server. På tilsvarende vis kan man fra serveren skubbe data ud til LIABSG-computeren, som her omsættes til værdier på de analoge og digitale udgange.

Styringe
Egentlige styringe kan indprogrammeres i LIABSG computeren ved at konfigurere den såkaldte "kontroldæmon". Simple termostater kan hurtigt oprettes ved at tilslutte en PT1000-føler til en af LIABSG'ens analoge indgange. Styringen kan så foregå gennem en af de indbyggede relæer. Alternativt kan man anvende LIAB's MOBUS-master og tilknytte tredieparts relæbokse og PLC styringer.

Data
De indhøstede data kan efterses på hjemmesider, der er tilknyttet vores datalogger-service. Hver kunde får et login med userid og password, så kun kunden kan se sine egne data. Et eksempel på temperaturkurver for en varmepumpeinstallation er vist nedenfor:

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.