Overvågning af skibsmotorer under test

Et testcenter for skibsmotorer kontaktede LIAB og spurgte om vi kunne levere en computer, der på den ene side kunne måle og logge olietryk, motorens omdrejningstal og temperatur, og som på den anden side også var i stand til at optage en video af testopstillingen under drift. Loggede data skulle dels logges i en separat datafil, men det ville derudover være nyttigt, hvis data blev vist som et overlay på den optagne videosekvens.

Som sagt så gjort! LIAB indledte en dialog med kunden og udviklede til dette formål en version af LIABDACS bestående af en embedded Linux-PC, der står i trådløs forbindelse med en LIABSG.

PC'en tager sig af videooptagelsen, og LIABSG'en høster de relevante måledata. Efter en testkørsel kan testingeniøren direkte sammenholde de indhøstede data med den optagne video af motorens præstation under testen, idet udvalgte kurver direkte er indkopieret i videoen.

Vores diskretion forbyder os desværre at vise denne opstilling, men vi har til E-12 messen lavet en version, hvor vi opsamler accelerationsdata fra en G-sensor, der er trådløs opkoblet til den embeddede Linux-PC. Nedenfor ses et screenshot fra vores demo: På billedet, som videokameraet optager, ses nederst til venstre en lille trææske. I æsken findes et tre-akse accelerometer, en ATMEGA processor, en 433 MHz sender og et batteri. De målte accelerationer sendes over til den embeddede Linux-PC, som producerer kurven øverst i overlay-delen. De på figuren fremkomne sinus/cosinus-kurver skyldes at accelerometers drejes (med håndkraft) omkring z-aksen.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.