PROJEKTER

Her har du mulighed for at læse mere om nogle af de projekter, som vi i LIAB har arbejdet på.

Klik på overskriften for at læse mere. 

  • LIAB ApS har spillet en vigtig rolle i forbindelse med ordningen "Skrot dit oliefyr" - en ordning, som Energinet.dk har vundet en europæisk innovationspris for. Læs mere om prisen på Energinet.dk's hjemmeside. 

  • Et testcenter for skibsmotorer kontaktede LIAB og spurgte om vi kunne levere en computer, der på den ene side kunne måle og logge olietryk, motorens omdrejningstal og temperatur, og som på den anden side også var i stand til at optage en video af testopstillingen under drift. Loggede data skulle dels logges i en separat datafil, men det ville derudover være nyttigt, hvis data blev vist som et overlay på den optagne videosekvens.

  • Sirus-3 NAVTEX er udviklet for Polaris Electronics. 

    Sirirus-3 NAVTEX er et navigationsanlæg, som kommunikerer simultant på tre kanaler og bruges på maritime fartøjer. LIAB har udviklet og designet den computer, som driver Sirus-3 NAVTEX, herunder baseboard, radiomodtageren, brugergrænseflade GTK, m.v.  

    Læs mere om Sirius-3 NAVTEX her